Офіційний сайт Олевської міської ради

Alternative content

Get Adobe Flash player

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

___________________________

Баннер

Привітання

Пошук на сайті


ДЛЯ ТУРИСТІВ

МІСТА-ПОБРАТИМИ

Про Олевськ пишуть

 

Olevsk Sity

Календар

2023
Червень
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Випадкове фото

Лічильники

 

 

 

Головна Новини Олевська міська рада Територіальні громади на шляху реформ
Територіальні громади на шляху реформ
Автор: Content manager   

 Минулого тижня у Коростені побував перший заступ­ник голови Житомирської обласної ради Володимир Арешонков, який, спілкуючись з журналістами, поділив­ся думками та виклав своє бачення деяких аспектів територіальної реформи та місцевого самоврядування.

 

А розпочав він з того, що пояснив, чому назріла і необ­хідна така реформа. Зокрема, Володимир Юрійович наголо­сив, що це жорстка вимога часу. Сьогодні в країнах, де високий рівень демократії, існують від­працьовані оптимальні моделі. "Україна тільки іде до цього, ми прагнемо цього, тому ре­форма побудови нової орга­нізації влади в Україні на часі", - сказав Володимир Юрійович.

Як така реформа відбувати­меться? Наприклад, нині багато важелів відсутні у міського го­лови, у виконкомі міської ра­ди... Тому необхідні зміни на­ступного плану. По-перше, потрібно ліквідувати усі струк­тури, які заважають сьогодні місцевим самоврядним орга­нам керувати громадою. Це, передусім, велика чисельність контрольно-перевіряючих ор­ганізацій, починаючи від пред­ставників центральної влади, будівельних, земельних струк­тур, які виконують дуже часто функції, котрі заважають, а не сприяють роботі організації місцевого самоврядування. По­трібно також міняти систему бюджету, систему фінансуван­ня. Тому в бюджетний Кодекс найближчим часом повинні бути внесені серйозні зміни.

Повинна бути змінена і сама система оподаткування, впев­нений Володимир Арешонков. Адже податки в основному надходять до центру, а на місцях їх нині залишається дуже мало. А звідси і проблеми з ЖКГ, бла­гоустроєм тощо. Європейсь­кий досвід показує, що мінімум 60% від тих податків, які отри­мує територіальна громада, має залишатися на місцевому тери­торіальному рівні. У тій же По­льщі, наприклад, це 70 відсот­ків. І багато розвинених країн ідуть саме таким шляхом. Якщо так буде і у нас, тоді ми не будемо у якості прошаків звер­татися до центральних органів влади, аби вони щось дали на розвиток міста чи села.

Володимир Юрійович також вважає, що потрібно розділити тих, хто займається бізнесом і тих, кому люди довірили пи­тання управління. Не можна сьогодні робити це суміщення. Тоді не буде виникати бажання, за рахунок керівної посади зай­матися бізнесовими справами.

Володимир Юрійович також прихильник того, що сьогодні ми повинні до реформування влади місцевого самоврядуван­ня більше залучати молодь. Ад­же у нас сьогодні є багато моло­дих талановитих людей вже з сучасним баченням вирішення багатьох назрілих питань.

Сказав Володимир Юрійо­вич і про те, що у новому зако­нодавстві передбачається більш чітке прописання механізму відкликання депутатів чи місь­ких голів. Якщо протягом року, скажімо, керівник не справився, допустив якісь публічні пору­шення, громада матиме право достроково його відкликати, звільнити, призначити обрання нового керівника. І це практика теж європейська.

Чи не доведе реформа до то­го, що, маючи багато повно­важень, міста і села стануть та­кими собі «маленькими держа­вами в державі»? Відповідаючи на це запитання, Володимир Арешонков відмітив, що в межах проведення реформи відбудуть­ся і зміни до Конституції Ук­раїни. Буде чітко прописано, які повноваження в плані змін територій, їх статусу будуть мати територіальні громади, а які залишаються за централь­ною владою. Наприклад, гро­мада вирішуватиме, скільки ма­ти шкіл, лікарень тощо. В про­цесі реформи районні та об­ласні держадміністрації мають бути ліквідовані. Тільки місцеве самоврядування, виконкоми, депутати, обрані людьми, прийматимуть плани розвитку, відповідають за їх виконання. А питання контролю здійсню­ватиметься відповідними орга­нами, у тому числі й представ­никами Президента України.

В результаті здійснення ре­форм місцевого самоврядуван­ня безперечно виграють самі громади. Вони, по-перше, від­чують, що з'явилося більше реальних важелів впливати на питання розвитку територій. Більш чітко буде прописано, хто за що відповідає. Питання освіти, медицини, соціального захисту, транспорту, встанов­лення тарифів - це все зале­жатиме від територіальної гро­мади. До того ж, для вирішення цих питань у громади буде бі­льше фінансів. Тож люди от­римають і більше можливостей самим організовувати своє життя. Виникнуть нові стосун­ки між владою, керівництвом, громадою, яка буде більш ак­тивно залучена в прийнятті рі­шень - наголосив Арешонков.

А як виживатимуть депре­сивні, нині дотаційні райони? Чи не залишаться вони на призволяще? Володимир Юрійович впевнений, що чим більшою за своїм складом буде громада, тим більше вона буде самодо­статньою. Адже має бути сформована така система ор­ганізації громад, щоб не було цих самих депресивних райо­нів. Адже вже є, наприклад, За­кон про співпрацю територіа­льних громад. Тож громада са­ма визначатиме, якій їй бути і об'єднуватися в такі терито­ріальні одиниці, де були б і ліс, і корисні копалини, і родюча земля... Тобто більш ефективно діятиме кооперація. Відпрацьо­вуватиметься така модель, щоб депресивних, дотаційних ре­гіонів взагалі не було - конс­татував перший заступник го­лови Житомирської облради.

 

Петро ЗОСИМЕНКО